Smart Boliganalyse

Vi bygger verdens første boligintelligens

Vendu er et teknologiselskap i skjæringspunktet mellom bolig- og finansiell teknologi. Selskapet ble startet med en tydelig idé om å forenkle og motvirke konflikter i boligmarkedet gjennom datalæring og kunstig intelligens. Vendu bygger boligintelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel.

Vår ledestjerne

Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere. Ved hjelp av AI-basert innsikt og smarte verktøy for boligmarkedet kan vi forutse hva og når du bør gjøre noe med boligen, samt hvordan dette kan påvirke boligens verdi.

Vår visjon

Hjelpe mennesker med å ta gode valg

Vår misjon

Gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere

Vårt løfte

AI-basert innsikt og smarte verktøy for boligmarkedet

Vi tror på mer bærekraftige boliger og tryggere bolighandel

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre aktører, et bedre bilde av en boligen tilstand ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder. Vår ambisjon er å utvikle en ny metode og tilhørende mobile applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data.

Skape tryggere og mindre konfliktfylt bolighandel, ved at informasjonen om tilstanden på boligen som selges er lettere tilgjengelig og forståelig for boligkjøper. Skape enklere og mer bærekraftig oppussing og vedlikehold av boliger, ved at informasjon om alternativer og kostnader er lettere tilgjengelig og forståelig for boligeiere.

I Vendu Labs utforsker vi fremtidens boligmarked

Vendu Labs er en tverrfaglig arena hvor vi dykker ned i dypet av millioner av datapunkt i jakten på å finne ny innsikt som sammen med ny teknologi vil forme fremtidens boligmarked. Sammen med vårt nettverk av kloke hoder tester og validerer vi ideer. Kravet er at det skal generere verdi for forbruker.

I Vendu Labs utvikler vi nye metode og tilhørende applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data.

Tjenesten er drevet av Vendu AS (org. nr. 917 071 373). Vendu bruker maskinlæring og data for å skape digital bolig intelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel. Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere.

Alle rettigheter er forbeholdt Vendu © 2021, Vendu AS