Smart Boliganalyse

Vilkår

Eieren av dette nettstedet er Vendu Digital Products AS, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: NO 920 504 140 MVA. Hovedkontoret til Vendu Digital Products AS ligger lokalisert i Oslo, Norge. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i brukervilkår beskrevet nedenfor.

Om tjenesten

Smart Boliganalyse er en tjeneste levert av Vendu Digital Products AS, i samarbeid med Norges Takseringsforbund. Formålet med tjenesten er å gi alle parter involvert i kjøp og salg av privatbolig i Norge en tryggere bolighandel gjennom bedre forståelse for eiendommens tekniske tilstand. Målet er å forebygge misforståelser og redusere konfliktnivået knyttet til bolighandel. Tjenesten er nøytral og formidler kun objektiv informasjon som et beslutningsgrunnlag for valg som gjøres av de involverte parter.

Tilgang

For å få tilgang til boliganalyser fra Vendu Digital Products AS må man ha en registrert bruker hos Vendu. Dersom man ønsker å avslutte sin konto, vil persondata bli anonymisert og vedkommende vil miste tilgang til informasjon lagret på kontoen.

Persondata og bruk av disse

Som bruker på Vendu sine tjenester vil vi lagre følgende persondata:

  • Navn
  • Epost
  • Adresse
  • Mobil
  • Brukernavn
  • Passord
  • Brukerdata
  • Cookies

Disse dataene vil bli brukt til å oppdatere deg om relevant informasjon i forhold til bolighandel

Lovlig bruk

Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersiell øyemed. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til, at vi kansellerer din bestilling, nekter deg tilgang til nettstedet vårt eller tar rettslige skritt.

Opphavsrett til åndsverk

Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Vendu Digital Products AS.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Vendu Digital Products AS fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Vendu Digital Products ASseg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet leveres «som det er» / “as is”. Vendu Digital Products AS tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Vendu Digital Products AS kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse. Vendu Digital Products AS kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, eller på et nettsted som er lenket til disse. Smart Boliganalyse kan ikke sees på som en erstatning for underliggende annonsemateriell, salgsoppgave, egenerklæring og tilstandsrapport.

Endring av nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenester, produkter og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

Endring av brukervilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene.

Tjenesten er drevet av Vendu AS (org. nr. 917 071 373). Vendu bruker maskinlæring og data for å skape digital bolig intelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel. Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere.

Alle rettigheter er forbeholdt Vendu © 2021, Vendu AS