arrow-rightTilbake

Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Enebolig: Yttervegger

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Totalt sett betraktes grunnmur å ivareta tiltenkt funksjon.

Yttervegger er trolig isolert etter datidens normer. I vegger i 2. etg. del er ikke tilleggsisolert. Trekk og svak isolasjonsevne må påregnes.

Ytterkledning virker å være normalt vedlikeholdt med overflatebehandling. Konstruksjonen er dog ikke åpnet for inspeksjon.

Sprekker og aldringsslingsslitasje noe av ytterkledningen.

Det er generelt konstruksjonsskjevheter i bygningsmassen.

Beskrivelse

Grunnmur av naturstein med noe bindemiddel, supplert med støpt mur med sparestein.

Overbygg i trekonstruksjon av tømmer kledd utvendig med stående panel på fasader og innvendig utlektet, tilleggsisolert og kledd med plater i 1. etg. I 2. etg. kledd med panel uten tilleggsisolering.

Vindfang mellom boligen og carport er trolig trebindingsverk.