Smart Boliganalyse

Bønsdalvegen 46

Hva er boligens tilstand?

12 avvik av 15 kontrollerte bygningsdeler

  • 3
  • 12

Tjenesten er drevet av Vendu AS (org. nr. 917 071 373). Vendu bruker maskinlæring og data for å skape digital bolig intelligens som bidrar til mer bærekraftig boliger og tryggere bolighandel. Vår ledestjerne er å hjelpe mennesker å ta gode valg, og vår oppgave er å gjøre bolighandel og bolighold tryggere og enklere.

Alle rettigheter er forbeholdt Vendu © 2021, Vendu AS