arrow-rightTilbake

Drenering

Enebolig: Drenering

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Det ble foretatt fuktindikasjonsmålinger på utsatte områder i kjeller og det indikerte her fuktvariabler på kjellergulv og vegger i kjelleren. Dette er en indikasjon på at drenssystemet er funksjonssviktende eller manglende kapillærbrytende sjikt mot grunnen under såle. Dette ansees som vanlig i slike typer kjellere med tanke på alder.

Det anbefales at takvann ledes bort fra bygningen.

Beskrivelse

Grunnet skjult i byggegrunn er materialvalg ikke mulig å konstatere.