arrow-rightTilbake

Bygning generelt

Carport m/sportsbod: Bygning, generelt

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Tilbygget car-port del har synlige skjevheter og ufagmessigheter.

Nedbøyning er noe provisorisk utbedret ved avstiving av takkonstruksjonen. Ikke fullt ut fagmessig utført.

Beskrivelse

Uthus er opprinnelig fundamentert på peler, senere er det etablert ringmur og støpt gulv i del av uthus og gruset dekke i del carport del.

Tregulv over kryprom i del av uthus-delen.

Yttervegger i uisolert trebindingsverkkonstruksjon, kledd med stående panel på fasader.

Saltak av i tre. Plassbygget takkonstruksjon.

Taket er tekket med metallplater som boligen.

Gangdør av tre til bod.

Innlagt strøm for lys.