arrow-rightTilbake

Innvendige overflater

Enebolig: Overflater på innvendige vegger

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Normalt godt løpende vedlikeholdt.

Stedvise skruehull og merker som forventet etter normal bruk.

Observert retningsavvik/skjevheter i vegger, vurderes ikke unormalt i eldre bygg.

Beskrivelse

Trevegger kledd med plater eller panel på begge sider.

Overflater: Vesentlig malt panel, malte sparklede flater, fliser i bad. Dels fritt eksponerte tømmervegger.

Eldre malte tredører.