arrow-rightTilbake

Innvendige overflater

Enebolig: Overflater på innvendig himling

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Panelhimlinger er vedlikeholdt med maling.

Varierende romhøyder.

Observert retningsavvik/skjevheter, vurderes ikke unormalt i eldre bygg.

Måling av fukt med Protimeter med pigger i stubbloft i kjeller, gir utslag på ca. 14,5% fukt i treverket. Verdier over 18% gir fare for soppvekst.

Beskrivelse

Trebjelkelag med stubbloft over kjeller.

Trebjelkelag over 1. etg. Dels skråhimlinger i 2. etg.

Overflater: Vesentlig malt panel og hvite folierte himlingsplater (tak-ess).