arrow-rightTilbake

Vinduer og dører

Enebolig: Vinduer

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

De tilfeldige valgte vinduer som ble funksjonstestet fungerte tilfredsstillende. Alle vinduer er ikke testet ved åpning Det ble ikke observert punkterte vinduer på befaringen. Punktering av vinduer er vanskelig å oppdage og det kreves ofte spesielle lysforhold. Punktering er påregnelig som følge av ordinær bruk/slitasje.

Beskrivelse

2-fags vinduer fra 2019 med 2-lags energiglass i fabrikkmalte trekarmer.