arrow-rightTilbake

Takkonstruksjon

Enebolig: Takkonstruksjoner

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Eier opplyser: Taktekking, nedløp og beslag samt papp skiftet i 2018. Nødvendig utskifting av undertak ble utført. Observert noe ufagmessigheter i tilpasning og legging av taktekkingen, spesielt mot gradrenner.

Det savnes stigetrinn til piper.

Det savnes ytterligere snøfangere.

Observert skjevheter og stedvis nedbøyning i takkonstruksjonen.

Ukjent isolasjonskvalitet i skråhimlinger i 2. etg. Antatt gammel flisisolasjon.

Takkonstruksjon vurderes å ha forventet kvalitet og slitasjegrad i forhold til alder og utførelsesmetode. Ingen påviste eller synlige fuktindikasjon/fuktmerker på kontrollstedene på befaringen. Det bemerkes at konstruksjonen er lukket og ikke tilgjengelig for god inspeksjon. Tilstanden kan derfor ikke fullt ut fastslås.

Beskrivelse

Plassbygget takkonstruksjon av tre med takåser eller sperretak. Taktro av tre, med papp og tekket med krummede metallplater.

Overlysvindu i gang i 2. etg.

Snøfanger på halve taket på en side.