arrow-rightTilbake

Terrasse, balkonger, trapper o.l

Enebolig: Balkonger, terrasser ol.

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Eldre balkonger som er vedlikeholdt i 2018/19 ved at nødvendige utskiftinger av skadet trevirke ble erstattet. Lagt ny papptekking, dog ikke fullt ut korrekt lagt med oppbrett og tetting.

Beskrivelse

Nyoppført treterrasseplatting på grunnen utenfor stue. Spaltegulv av tre på trebjelkelag.

2 stk. balkonger utenfor 2. etg. Fundamentert på tresøyler og utkraget fra bygningen. Tregulv på trebjelkelag og med tettesjikt med papptekking/membran. Rekkverk av tre.