arrow-rightTilbake

Innvendige overflater

Enebolig: Overflater på innvendige gulv

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Flere overflater er fornyet eller vedlikeholdt senere år.

Nivåforskjeller og retningsavvik/skjevheter i flere gulvoverflater, stedvis betydelig.

Beskrivelse

Støpte gulv i grovkjeller.

Trebjelkelag med stubbloft i etasjeskiller antatt med stubbloftsfyll eller flisisolasjon

Overflater: Vesentlig laminat og malte gulvbord, fliser i bad.