arrow-rightTilbake

Grunn og fundamenter

Enebolig: Grunn og fundamenter, generelt

NT logo

Notat fra tilstandsrapport

Tilstandsvurdering

Det er trolig ikke fuktsperre mot grunn og etter all sannsynlighet betonggulv direkte på grunn uten kapillærbrytende lag av kult eller lignende.

Ut fra registrerte forhold synes ellers fundamenteringsmetoden å være tilfredsstillende til tiltenkt funksjon. Tg 2 grunnet alder på opprinnelig del.

Beskrivelse

Det er ikke nøyaktig kjennskap til type byggegrunn.

Fundamentert med grunnmur av naturstein med noe bindemiddel, supplert med støpt mur med sparestein.

Liten grovkjeller under del av kjøkken, for øvrig krypkjeller/kryprom uten tilkomst.